Thứ hai


Melody Band (Việt Nam)

Từ 8.00A.M đến 10.30P.M

Thứ ba


D Striker Band (Phillipine)

Từ 8.30PM đến 11.00P.M

Thứ tư


Street Life Band (Phillipine)

Từ 8.30PM đến 11.00P.M

Thứ năm


Swackhammer  Band (Canada)

Từ 8.30PM đến 11.00P.M

Thứ sáu


Music and Rose Band (Phillipine)

Từ 8.30PM đến 11.00P.M

Thứ bảy


Octopus  Band (Việt Nam)

Từ 8.30PM đến 11.00P.M

  • Thử một ngụm và thư giãn

    Tắm nắng cùng một ly bia mát lạnh hay cùng tham quan một vòng để tận hưởng cơ sở vật chất mà Brewhouse mang đến cho bạn.

    Tiện Nghi